Απόλυτα επιτυχής η ομολογιακή έκδοση του ΟΠΑΠ – Άντλησε 200 εκατ. ευρώ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΠΑΠΟλοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η δημόσια προσφορά για την έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), έως 200 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των κύριων αναδόχων, Eurobank Ergasias και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,50%.

Αντίστοιχα, η τιμή διάθεσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 εκάστη ευρώ (οι
Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 421 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου του ΟΠΑΠ αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό επιχειρείν σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή…

 

SHARE