>Αποχωρεί από την Proton bank ο Λ. Λαυρεντιάδης πουλάει το 15%

>
Tην αποχώρηση του από την Proton bank σχεδιάζει ο επιχειρηματίας και βασικός μέτοχος της Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.
Η αποχώρηση του από την Proton bank δεν συνδέεται με ζητήματα ρευστότητας ή κεφαλαίων αλλά σε μια ευρύτερη στρατηγική που έχει ακολουθήσει ο επιχειρηματίας μετατοπίζοντας το επιχειρηματικό και επενδυτικό του ενδιαφέρον σε δραστηριότητες εκτός Ελλάδος…..

Σημειώνεται ότι ο Λ Λαυρεντιάδης κατέχει το 15% της Proton bank ενώ δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο αν συμπεριληφθούν και φίλα προσκείμενοι στον επιχειρηματία μέτοχοι.
Η αποχώρηση του Λ Λαυρεντιάδη από την Proton bank με βάση ορισμένες πηγές συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάταξης του τραπεζικού χάρτη με επίκεντρο τις μικρές τράπεζες.
Στις μικρές τράπεζες οι διεργασίες είναι συνεχείς και μια εξ αυτών είναι οι περιπτώσεις της Attica bank και της Proton bank. Ωστόσο η Attica bank δεν φαίνεται να καλοβλέπει την προοπτική ενός τέτοιου deal. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι η Attica bank άμεσα συγκαλεί διοικητικό συμβούλιο και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι και ένα deal με την Proton bank αν δηλαδή είναι προς το συμφέρον της τράπεζας να διερευνήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Από τις συζητήσεις που έχουν υπάρξει η Attica bank με 4,6 δις ενεργητικό και 521 εκατ κεφάλαια θα συγχωνευόταν με την Proton bank που διαθέτει 3,8 δις ενεργητικό και 352 εκατ κεφάλαια.
Το νέο σχήμα θα είχε ενεργητικό 8,4 δις ευρώ και 870 εκατ κεφάλαια.
Επίσης στις συζητήσεις που είχαν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν, είχε προταθεί η συγχώνευση να πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών υπό μια βασική αίρεση ότι ενώ θα δημιουργείτο μια νέα τράπεζα τόσο η Attica όσο και η Proton bank θα έμεναν αυτοτελείς η Attica εστιαζόμενη στο retail και στα επιχειρηματικά και η Proton bank στην επενδυτική τραπεζική.
Το deal αυτό προσκρούει σε 3 βασικά εμπόδια ενώ εμφανίζει συνέργειες.
1)Θα πραγματοποιείτο με ανταλλαγή μετοχών και οι εκατέρωθεν μέτοχοι έχουν άλλες προσεγγίσεις.
2)Η έκθεση σε ομόλογα είναι μεγάλη όπως και τα δανειακά ανοίγματα
3)Το νέο σχήμα με την ιδιότυπη αυτοτέλεια του θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή την πραγματική δύσκολη φάση και συγκυρία της ελληνικής κρίσης χρέους;

Η κυβέρνηση θέλει συγκέντρωση στις μικρές τράπεζες….

Στην συγκέντρωση των μικρών περιλαμβάνεται και η FBBank στην οποία συμμετέχει η ΑΤΕ με 40,5% και με 57,4% η οικογένεια Ρέστη η οποία φαίνεται ότι εξετάζει πώληση του ποσοστού που κατέχει στην τράπεζα. Πωλητής στην FBbank είναι και η ΑΤΕ. Δηλαδή το 100% των μετοχών της FBBank βρίσκεται προς πώληση.
Στο σκηνικό συγχωνεύσεων των μικρών τραπεζών μπορεί να βρεθεί και η Millennium bank θυγατρικής της πορτογαλικής τράπεζας.
Οι πορτογάλοι συνεχίζουν να στηρίζουν την μεγάλη τους επένδυση στην Ελλάδα αν υπήρχε ενδιαφέρον η καλή προσφορά θα την συζητούσαν όχι να αποχωρήσουν πλήρως αλλά να πωλήσουν ένα στρατηγικό ποσοστό ή να συμμετάσχουν σε ένα ευρύτερο σχήμα.

Τα οικονομικά μεγέθη της Attica bank και Proton bank

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες

Ενεργητικό

Δάνεια

Καταθέσεις

Κεφάλαια

Attica bank

4,6

3,61

3,14

0,521

Proton bank

3,8

2

1,85

0,352

Σύνολο

8,4

5,61

4,99

0,873

Source

SHARE