Αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ από 3μηνα έντοκα με επιτόκιο 2,7%

Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, ρολάροντας προηγούμενη έκδοση.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,7% (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία), ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές, αμετάβλητη έναντι της προηγούμενης έκδοσης.

SHARE