>Αντίστροφη μέτρηση για την εργασιακή εφεδρεία σε 30.000 εργαζοµένους

>


dimosios_ipallilos1Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντάσσονται πλέον 30.000 εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ως το τέλος του χρόνου.
Η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων που θα ξεκινήσει από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα επεκταθεί σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, ετέθη ως απαράβατος όρος στον γύρο των διαπραγµατεύσεων (από τις 8 ως τις 20 Σεπτεµβρίου) µε την τρόικα για την αναθεώρηση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος 2011-2015 και του προϋπολογισµού του 2012. Το νέο Μεσοπρόθεσµο κατ’ ουσίαν αποτελεί το νέο µνηµόνιο στο οποίο θα συµπεριληφθούν όλα τα µέτρα που στοχεύουν στη µείωση του κράτους και των ελλειµµάτων. Είναι προφανές ότι τα περιθώρια για την κυβέρνηση εξαντλήθηκαν.
Στην κυβέρνηση, παρά την ανησυχία για τις αντιδράσεις που θα ξεσπάσουν στον δηµοσιοϋπαλληλικό χώρο, είναι όλα έτοιµα για την εφαρµογή του µέτρου. Αύριο παραδίδονται στο υπουργείο Οικονοµικών τα στοιχεία µε το πλεονάζον προσωπικό στους εκατοντάδες φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Κατά τις πληροφορίες, η εντολή που δόθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλο είναι η επιλογή να γίνει από όλους τους φορείς που απαρτίζουν τη «γενική κυβέρνηση», δηλαδή:
– τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις δηµοτικές επιχειρήσεις, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους δηµόσιους φορείς και οργανισµούς. Αλλοι από αυτούς θα κλείσουν, άλλοι θα συγχωνευθούν και από όσους θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους το 10% του προσωπικού θα τεθεί σε εφεδρεία.
Οπως σηµειώνει κορυφαία κυβερνητική πηγή στο «Βήµα», «από τη διαδικασία εξαιρέθηκαν οι ∆ΕΚΟ που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και σε όσες εφαρµόζονται ήδη προγράµµατα εξυγίανσης όπως οι συγκοινωνίες. Συνολικά οι φορείς (συµπεριλαµβανοµένων των ΟΤΑ), από τις διοικήσεις των οποίων ζητήθηκε να εφαρµόσουν το µέτρο, απασχολούν σήµερα 400.000 και πλέον άτοµα. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να επιλέξουν το 10% των εργαζοµένων οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι να τεθούν σε εφεδρεία». Ακόµη εξηγεί ότι για τους περισσότερους υπαλλήλους το µέτρο θα εφαρµοσθεί µε τη µορφή «εθελουσίας εξόδου» ώσπου να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό προϋποθέτει να θέλουν περίπου έναν χρόνο ακόµη για να συµπληρώσουν τα χρόνια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη και αν χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις η εφεδρεία µπορεί να παραταθεί για έξι επιπλέον µήνες.
Σε αυτό το διάστηµα θα παίρνουν το 60% των αποδοχών τους, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται για τον µισθό που έχουν σήµερα. Στο ίδιο καθεστώς θα υπαχθούν και εργαζόµενοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου που λήγουν ύστερα από µερικούς µήνες. Η επιλογή θα γίνει από τις διοικήσεις.
Το επόµενο βήµα θα είναι οι µειώσεις µισθών καθώς οι απολαβές τους θα πρέπει να προσαρµοστούν στα επίπεδα του νέου µισθολογίου. Αλλά, όπως επισηµαίνει στην επιστολή, το κόστος µισθοδοσίας των φορέων της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, θα πρέπει να προσαρµοστεί στα διεθνή στάνταρντ και να µην υπερβαίνει το 30%-60% των εσόδων που θα πρέπει να έχουν ανάλογα µε τη δραστηριότητά τους.
SHARE