>Ανοικτή και η πώληση της Τbank – Δύο οι ενδιαφερόμενοι

>
Υπέρ της άμεσης επίλυσης του ανοικτού ζητήματος της TBank τάσσεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες τραπεζικές πηγές η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου εξετάζει 3 εναλλακτικά σενάρια για τα οποία δίδεται η ίδια πιθανότητα επαλήθευσης.

1)Πώληση της TBank καθώς είναι ζημιογόνος τράπεζα ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία εμφανίζουν χαμηλό περιθώριο κέρδους.
Η έκπληξη προέρχεται όχι από το γεγονός ότι το ΤΤ εξετάζει να πωλήσει το 32,9% της TBank αλλά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει δύο ενδιαφερόμενοι.
Το ΤΤ λοιπόν πουλάει και αυτό είναι γεγονός. Μπορεί να μην έχει αποφασίσει ότι αυτή θα είναι η τελική απόφαση αλλά γεγονός είναι ότι η πώληση του 32,9% της TBank εξετάζεται και μάλιστα πολύ σοβαρά.
Βέβαια το εύλογο ερώτημα είναι θα επιτρέψει το δημόσιο, η ΤτΕ να πωλήσει την ΤBank το ΤΤ όταν την εξαγόρασε για να την διασώσει;
Ναι αν ο αγοραστής είναι φερέγγυος το ΤΤ θα πωλήσει.
2)Να προχωρήσει σε νέα μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση η TBank στην οποία θα συμμετάσχει ενεργά το ΤΤ και πιθανότατα να κληθεί να καλύψει μεγάλο μέρος του αντλούμενου ποσού.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες δεν εξετάζεται – εφόσον υιοθετεί η λύση της κεφαλαιακής ενίσχυσης – η αύξηση κεφαλαίου αλλά η έκδοση ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης ή υβριδικού τίτλου ύψους 80 με 100 εκατ ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της TBank είναι απολύτως επιβεβλημένη.
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της TBank ανέρχονται σε 52,48 εκατ ευρώ. Τα υβριδικά 39 εκατ ευρώ.
Τα συνολικά κεφάλαια 92 εκατ ευρώ.
Επίσης η TBank έχει 87 εκατ τιτλοποιούμενα δάνεια και 50 εκατ δάνεια μειωμένης εξασφάλισης.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 9,6% και ο βασικός δείκτης στα 6,5%.
Είναι προφανές ότι η τράπεζα χρειάζεται μια σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση περί τα 80 με 100 εκατ ευρώ.
Αν ληφθεί υπόψη ότι η TBank εμφανίζει χαρτοφυλάκιο ομολόγων 450 εκατ ευρώ 284 εκατ στα AFS και 170 εκατ στα HTM είναι προφανές ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας θα πρέπει να είναι υψηλή.
Με 80 με 100 εκατ ευρώ καλύπτει τις τρέχουσες κεφαλαιακές ανάγκες.
3)Το ΤΤ έχει εξετάσει και την απορρόφηση της TBank μια τράπεζα που διαθέτει ενεργητικό 2,6 δις ευρώ δάνεια 1,7 δις ενώ οι ζημίες ανέρχονται στα 58,7 εκατ ευρώ.
Το σενάριο της απορρόφησης πάντως παρ΄ ότι θα πλήξει βραχυχρόνια το ΤΤ έχει εξετασθεί και είναι πιθανό να υιοθετηθεί.
Η ΤBank είναι καθετοποιημένη τράπεζα πουλάει προϊόντα και διαθέτει τραπεζική κουλτούρα και αν το ΤΤ απορροφούσε την ΤBank θα αποκτούσε δραστηριότητες και τεχνογνωσία που δεν έχει ή τώρα αποκτά.
Ωστόσο υπάρχει ένα ισχυρό αντικίνητρο. Η ΤBank είναι και μάλλον θα παραμείνει ζημιογόνος τράπεζα παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να μειώσει δραστικά τα έξοδα της και ταυτόχρονα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της και ως εκ τούτου η πιθανότητα απορρόφησης δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά έχει αντικίνητρα.

SHARE