>Ανατροπή με την αύξηση κεφαλαίου της Alapis

>
Σε ανατροπή των όρων της αύξησης κεφαλαίου που είχε αποφασίσει η Alapis οδηγούν οι αντίξοες χρηματιστηριακές συνθήκες και η κάθετη υποχώρηση της τιμής της μετοχής της φαρμακευτικής εταιρείας. Με τον τίτλο να υποχωρεί –εκ νέου μετά το πρόσφατο reverse split– στα 0,40 ευρώ, η προηγούμενη απόφαση για αύξηση συνολικού ύψους 98 εκατ. ευρώ με αναλογία 2 νέες προς μία υφιστάμενη μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με τιμή διάθεσης το 1 ευρώ για κάθε νέα μετοχή, εκ των πραγμάτων ανατρέπεται.

Στις αρχές Απριλίου σε έκτακτη γ.σ. οι μέτοχοι της Alapis αποφάσισαν την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,40 σε 12 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 245.150.055 σε 49.030.011 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 5 παλαιών μετοχών.

Στις 19 Μαΐου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Alapis μετά το reverse split, για να κλείσει την ίδια ημέρα στα 0,76 ευρώ. Την επομένη, με άνοδο 9,2% έκλεισε στα 0,83 ευρώ, έκτοτε όμως ακολούθησε πτωτική πορεία και χθες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 0,40 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 47% σε λιγότερο από δύο μήνες.

Με τις συνθήκες υλοποίησης της προηγούμενης ΑΜΚ να αποτελούν παρελθόν, η εταιρεία τώρα προχωρά σε νέα αύξηση ώστε αφενός να ανακληθεί η απόφαση για την προηγούμενη ΑΜΚ (που είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο) και αφετέρου να ληφθεί απόφαση για νέα ΑΜΚ, ξανά με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με καταβολή μετρητών και προτίμηση υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ουσιαστικά οι επικεφαλής της εταιρείας προσβλέπουν πλέον σε σημαντικά χαμηλότερο ποσό από ό,τι είχαν προγραμματίσει για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Alapis. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη ΑΜΚ της εταιρείας σε διάστημα λίγων ετών, καθώς είχε προηγηθεί αύξηση 450 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2009 και ακόμη μία, ύψους 1 δισ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2007.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2011 τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 22,2 εκατ. ευρώ από κέρδη 18,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 175,4 εκατ. ευρώ (-16,7%), ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 14,2% από 32,6% το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Στο τέλος του τριμήνου ο όμιλος βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 800 εκατ. ευρώ, για μέρος των οποίων βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να μετατραπούν σε μακροπρόθεσμα. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία έχει λάβει εγκρίσεις για την έκδοση μετατερέψιμων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ με κατάργηση προτίμησης των παλαιών μετόχων.

SHARE