Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Άλφα Γκρίσιν

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.”, από σήμερα, 18 Απριλίου 2017, για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθόσον η εταιρία ενημέρωσε για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με θέμα την έγκριση των απαιτούμενων διαδικασιών για την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

SHARE