>Ανακοινώνει σήμερα την αύξηση κεφαλαίου η ΑΤΕ Bank

>
Σήμερα 30 Μαρτίου με το κλείσιμο της αγοράς η ΑΤΕ πέραν των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα χρήσης 2010 κατά τα οποία θα εμφανίσει ζημίες, θα κοινοποιήσει και τα σχέδια της για την αύξηση κεφαλαίου η οποία θα είναι ύψους περίπου 1 με 1,1 δις ευρώ.

Με βάση τον σχεδιασμό η αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί μετά τα stress tests άρα η τράπεζα δεν θα περάσει τα stress ακραίας προσομοίωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών για δεύτερη φορά, θα είναι ύψους 1 με 1,1 δις ευρώ και η μεγάλη μετοχική ανατροπή θα έρθει από το γεγονός ότι οι προνομιούχες μετοχές ύψους 675 εκατ ευρώ θα μετατραπούν σε κοινές από το ελληνικό δημόσιο και το κυριότερο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα συμμετάσχει στην αύξηση καταβάλλοντας περίπου 325 εκατ ευρώ και αποκτώντας το 16% της ΑΤΕ Bank εφόσον δεν ασκήσουν άλλοι μέτοχοι τα δικαιώματα τους.
H ATE έκλεισε χθες στα 0,78 ευρώ και η ονομαστική αξία στα 0,72 ευρώ.
Είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας με ταυτόχρονη μείωση κατά 40% με 50% ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι.
Είναι πιθανό εφόσον η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί από 2 μετόχους να μην ακολουθεί η συνηθισμένη διαδικασία δηλαδή με discount 40% ή 45%.
Ωστόσο θα είναι δίκαιο η αύξηση να προσδιοριστεί με ελκυστικούς όρους, άρα να μειωθεί και η ονομαστική αξία ώστε να συμμετάσχουν και οι παλαιοί μέτοχοι, ή τουλάχιστον να τους δοθεί μια ευκαιρία.
Η αύξηση κεφαλαίου καθυστέρησε και καθυστέρησε πολύ.
Η ΤτΕ έχει στείλει επιστολή στην ΑΤΕ και της έχει ζητήσει άμεση επίσπευση της αύξησης κεφαλαίου.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού εκεί τα εμπόδια είναι πολυσύνθετα καθώς έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις για την παρελθούσα βοήθεια των 675 εκατ με τις προνομιούχες όσο και για το ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν μπορεί να τοποθετήσει μεγάλο μέρος των αποθεματικών του περί τα 640 εκατ σε μια τράπεζα. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα εμπόδια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεπεράστηκαν.

SHARE