Αλουμύλ: Με ποσοστό 100% στην Allutrade

Η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει ότι προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου στην θυγατρική εταιρία ALUTRADE A.E., κατά Ευρώ 999.999, με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης στη Μητρική Εταιρία.

Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. πλέον διαμορφώνεται στο 77,66% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών 22,34% κατέχεται από τη θυγατρική Εταιρία Alumil GROUP.

Επίσης η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ, ανακοινώνει ότι η θυγατρική Αlumil YU INDUSTRY προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 99,98% της Εταιρίας “ALUSYS HELLAS” καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 1.023.810. Από την ανωτέρω εξαγορά δεν προέκυψε υπεραξία.

Τέλος η ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει την πώληση του ποσοστού μετοχών που κατείχε στην θυγατρική Αlumil VARNA LTD, και ανερχόταν σε ποσοστό 72% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, στην θυγατρική Αlumil BULGARIA LTD.

Το συνολικό αντίτιμο της μεταβίβασης ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1.849 ενώ το ποσοστό συμμετοχής της Alumil BULGARIA LTD στη θυγατρική Αlumil VARNA LTD ανέρχεται πλέον σε 96%.

SHARE