Αλλάζει επωνυμία η EFG Eurobank Ergasias

Στις 29 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Eurobank. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα είναι και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού περί επωνυμίας.
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ην τροποποίηση της επωνυμίας της τράπεζας από «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ» σε «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ». Προτείνεται δηλαδή στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει ότι εφεξής η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεν θα περιέχει το συνθετικό EFG.

Σημειώνεται πως το συνθετικό EFG είναι κατοχυρωμένο σήμα της ελβετικής τράπεζας «EFG Bank European Financial Group SA» και χρησιμοποιείται σήμερα από τις εταιρείες που ανήκουν στον διεθνή Όμιλο EFG.

Η χρήση του συνθετικού EFG από την Eurobank γίνεται κατά παραχώρησιν άνευ ανταλλάγματος.

SHARE