>Ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι στην μετοχή της ΑΤΕ

>
Τις τελευταίες δύο ημέρες παρατηρείται ένα ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι στην μετοχή της ΑΤΕ Bank. Χθες κατέγραψε μια εντυπωσιακή άνοδο για να κλείσει στο +17% ενώ σήμερα από τον αυξημένο όγκο αλλά και την ενδοσυνεδριακή συμπεριφορά εγείρονται ερωτηματικά για το τι συμβαίνει.

Η συμπεριφορά της μετοχής είναι απόρροια ακραίας κερδοσκοπίας ενόψει της αύξησης κεφαλαίου και του reverse split, συμβαίνει κάτι άλλο και ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν αυξάνοντας κατακόρυφα το επενδυτικό ρίσκο στην μετοχή;
Προφανώς η μόνη αρμόδια αρχή που μπορεί να διερευνήσει το θέμα είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το reverse split και η αύξηση κεφαλαίου

H ATE θα προχωρήσει σε αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,72 ευρώ στα 7,2 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 905.444.444 σε 90.544.444.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μετοχή από τα 0,54 ευρώ θα βρεθεί στα 5,4 ευρώ.
Εν συνεχεία η τράπεζα θα μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 597,593 εκατ ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από 7,2 ευρώ σε 0,60 ανά μετοχή.
Η ΑΤΕ θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών ύψους 706,246 εκατ ευρώ και έκδοση 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60, με τιμή διάθεσης 1,07 ευρώ η κάθε μία, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι 1,259.5 δις ευρώ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα διατεθούν κατά το ποσό των 675 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμβουλοι έκδοσης της αύξησης έχουν οριστεί οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG Equities και Τράπεζα Πειραιώς. Το Ελληνικό Δημόσιο ως βασικός μέτοχος σε ποσοστό 77,312% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα συμμετάσχει στην αύξηση και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των 170,75 εκατ..

www.bankingnews.gr

SHARE