>ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ALAPIS ΣΤΟ ”ΑΡΘΡΟ 99”

>

Πρόκειται για την εταιρεία ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ, θυγατρική εταιρεία της Alapis, η οποία…
κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης.
SHARE