>ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΑΠΟ ΤΗΝ ALAPIS

>

Στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης, προέβη η Alapis, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011. Με δεδομένο ότι η…
Εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις κυριότερες πιστώτριες Τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να μπορέσει η Εταιρεία να συμφωνήσει μαζί τους και να υλοποιήσει σε σύντομο χρόνο πρόγραμμα άμεσης εξυγίανσης και περαιτέρω ανάπτυξής της.

SHARE