ΑΕΓΕΚ: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοσών της εταιρείας ΑΕΓΕΚ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 28/04/2017 ανακοίωσε το ΧΑ, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπης Κεφαλαιαγοράς.

SHARE