>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Επαναγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου

>
Η ΑΤΕbank ανακοινώνει ότι, σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.04.2011 και σύμφωνα με την 10/5/10.5.2011 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, προέβη σήμερα σε επαναγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών (937.500.000) αντί συνολικού ποσού ευρώ 675.000.000, που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ν.3723/2008.

SHARE