>Αγροτική Τράπεζα: Προχωρεί σε απορρόφηση θυγατρικών

>

ate_bankΤις θυγατρικές «ΑΤΕ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και «ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ» θα απορροφήσει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, το ΔΣ της οποίας αποφάσισε την πρόσληψη συμβούλου και τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταβίβαση μετοχών της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, κυριότητας της τράπεζας.

Όπως ανακοινώθηκε, ως κοινή ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2011, ενώ παρασχέθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις για τη σύνταξη και την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

SHARE