>Αγροτική Τράπεζα: Ζημιές 905,1 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο

>

Στα 905,1 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν στο α΄ εξάμηνο οι ζημιές της Αγροτικής Τράπεζας, έναντι ζημιών της τάξης των 109,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα σημειώνει πως η συμμετοχή της στην ανταλλαγή κρατικών ομολόγων οδηγεί σε επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους 836,4 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν στα 158,0 εκατ. ευρώ, από 51,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η θετική συμβολή του προγράμματος αναδιάρθρωσης αποτυπώνεται στην προ προβλέψεων κερδοφορία α’ εξαμήνου 2011.

Τα λειτουργικά έσοδα σημείωσαν άνοδο 24% σε ετήσια βάση, ενώ το λειτουργικό κόστος περιορίστηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης ανέφερε τα εξής:

“Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2012-2015 και οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου 2011 για την εκ νέου στήριξη της χώρας με τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών μεγάλων οικονομικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως αποτελεί η άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της συνόδου και η πλήρης υλοποίηση του συνόλου των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα.

Η ΑΤΕbank κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 ενίσχυσε τα κεφάλαια της, βελτίωσε την οργανική της κερδοφορία και παράλληλα συνέχισε την εφαρμογή συνετής πολιτικής προβλέψεων παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στο στόχο της ενίσχυσης της ποιότητας του Ενεργητικού της.

Η συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) κρίθηκε αναγκαία ιδίως για την εξασφάλιση έναντι μελλοντικών κινδύνων και την ορθολογικότερη αποτύπωση των στοιχείων του ισολογισμού.

Για την κάλυψη των επιπτώσεων της συμμετοχής αυτής, η ΑΤΕbank θα προβεί σε προσαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, που ήδη υλοποιεί με επιτυχία, στα νέα δεδομένα και παράλληλα θα προχωρήσει σε υλοποίηση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου”.

SHARE