Αγορές: Morning Call

Την ώρα που, σύμφωνα με το Dow Jones Newswires, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας EFSF εξετάζει το ενδεχόμενο να καταρτίσει μια προσωρινή πιστωτική γραμμή για την Ισπανία την οποία η Μαδρίτη θα μπορεί να αξιοποιήσει εάν χρειαστεί για να ανακεφαλαιοποιήσει τις ισπανικές τράπεζες και οι πιέσεις για την εγγύηση των ευρωπαικών καταθέσεων αυξάνονται, στην Ελλάδα εξακολουθεί ένα μαρτύριο χωρίς τέλος για κοινωνία, επιχειρήσεις και χρηματιστήριο. Στις διεθνείς αγορές ανοδικό αναμένεται το άνοιγμα των ευρωπαικών χρηματιστηρίων μετά το rebound στη Wall Street και το ανοδικό ξέσπασμα στις αγορές της Ασίας…

SHARE