>Έρευνα ΙΕΛΚΑ για το λιανεμπόριο τροφίμων

>
Ευχαριστημένοι είναι οι Έλληνες καταναλωτές από τα εμπορικά καταστήματα τροφίμων, όπως καταδεικνύει η «Πανελλήνια έρευνα καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων» που διενήργησε το ΙΕΛΚΑ.

Η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, εστιάζει στην εξέταση των απόψεων που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές για την εμπειρία τους στα καταστήματα, αλλά και γενικά για το λιανεμπόριο τροφίμων και τη συμβολή του σε διάφορες πτυχές της οικονομικής ζωής.

Σύμφωνα με αυτή, οι καταναλωτές είναι ικανοποιημένοι από την προϊοντική υπεροχή που παρέχεται μέσω της διαδικασίας επιλογής προϊόντων και ιδιαίτερα από την ευκολία σύγκρισης και τις δυνατότητες επιλογής διαφορετικών προϊόντων (διαφορετικές μάρκες, ποικιλία προϊόντων, διαφορετικές τιμές, διαφορετικές συσκευασίες, διαφορετική προέλευση κλπ).

Ειδικότερα, το 87% των καταναλωτών έχουν θετική άποψη για τις δυνατότητες σύγκρισης προϊόντων, ενώ το 78% είναι ικανοποιημένο από την παρεχόμενη ποικιλία προϊόντων. Θετικά αξιολογήθηκε και η εμπειρία επίσκεψης στα καταστήματα, αφού η πλειονότητα των καταναλωτών (65%), θεωρεί τις αγορές στα καταστήματα ότι είναι μία αγαπημένη οικογενειακή συνήθεια.

Το 82% των καταναλωτών θεωρεί ότι οι αγορές μέσα στα καταστήματα είναι άνετες και το 72% δηλώνει ικανοποιημένο από την ταχύτητα των αγορών, αντικατοπτρίζοντας την αποτελεσματική οργάνωση και δόμηση των καταστημάτων σήμερα.

Διατροφική αναβάθμιση

Τα θέματα και οι απόψεις για την βελτίωση της διατροφής παίζουν σημαντικό ρόλο για το λιανεμπόριο τροφίμων.

Έτσι, το 72% δηλώνει ικανοποιημένο από την παροχή βιολογικών προϊόντων και το 70% ικανοποιημένο από την παροχή φρέσκων και υγιεινών προϊόντων, αναγνωρίζοντας έτσι τις σημαντικές βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων στα παρεχόμενα προϊόντα, όπως είναι οι υγιεινές συσκευασίες, η μεγάλη ποικιλία φρέσκων προϊόντων της ελληνικής γης, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), τα ειδικά συστατικά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με θετική επίδραση στην υγεία κλπ.

Παρ’ όλα αυτά πιο μειωμένο ποσοστό (65%) των καταναλωτών θεωρεί θετική την επίδραση του κλάδου στις διατροφικές συνήθειες, το 13% θεωρεί αρνητική την επίδραση ενώ 18% των καταναλωτών δεν έχει γνώμη.

Συνεισφορά στην ελληνική οικονομία

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης είναι η αναγνωρισιμότητα της συμβολής του λιανεμπορίου τροφίμων στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Αξιολογώντας συνολικά την επίδραση του κλάδου στη ανάπτυξη της εθνικής Οικονομίας το 62%αναγνωρίζει τη θετική συμβολή της.
Ειδικότερα, το 68% των καταναλωτών θεωρεί το λιανεμπόριο τροφίμων ως παράγοντα ανάπτυξης σε επίπεδο περιοχής (π.χ. μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων), ενώ το 67% θεωρεί τον κλάδο ως παράγοντα ανάπτυξης της περιφέρειας-επαρχίας (π.χ. με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την στήριξη τοπικών παραγωγών, την ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών υποστήριξης των καταστημάτων, την αξιοποίηση τοπικών επαγγελμάτων για προσφορά υπηρεσιών, την προσφορά προϊόντων που πριν δεν ήταν προσβάσιμα για τους καταναλωτές της περιοχής κλπ).
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στις περισσότερες σχετικές ερωτήσεις σχεδόν 1 στους 5 καταναλωτές (ποσοστό 20%) δεν έχει άποψη για την μακρο-οικονομική επίδραση του κλάδου. Αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με την έρευνα μπορεί να εξαλειφθεί με πιο μεθοδική επικοινωνία πραγματικών δεδομένων, όπως η πραγματική συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία, οι σημαντικές επενδύσεις που έγιναν και γίνονται από τις επιχειρήσεις και η συνεχής προσφορά εργασίας.

SHARE