>Έλλειμμα 1,028 δισ. ευρώ στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

>
«Τρύπα» 865 εκατ. ευρώ στα έσοδα του πρώτου διμήνου του 2011 αποκάλυψαν τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η «τρύπα» σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθρεφτίζοντας την αδυναμία του οικονομικού επιτελείου να επιτύχει τους στόχους.

Το έλλειμμα στο εξεταζόμενο διάστημα διαμορφώθηκε στα 1,028 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 944 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2010.

Συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.943 εκ. € (όταν ο στόχος του προυπολογισμού για το δίμηνο ήταν 8.808 εκατ. ευρώ) και εμφανίζουν μείωση κατά 9,2% η οποία οφείλεται, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 99 εκατ. € αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο τρέχον δίμηνο.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 351 εκατ. € για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,1% και οι τόκοι κατά 1,3 %. Οι δαπάνες τακτικού Προϋπολογισμού παραμένουν χαμηλότερες κατά 300 εκ. περίπου από τις μηνιαίες προβλέψεις του Προϋπολογισμού.

Τα έσοδα, τέλος, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν αύξηση 356,4% και οι δαπάνες μείωση 67,9%.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

SHARE