>Έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Alpha Bank – Eurobank

>

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσης της Alpha Bank με απορρόφηση της Eurobank EFG ενέκριναν τα Δ.Σ. των δύο τραπεζών σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα 20/9.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα τράπεζα που θα προέλθει από τη συγχώνευση θα έχει περίπου 2.300 καταστήματα και 150 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού, και θα είναι η 23η σε μέγεθος τράπεζα στην ευρωζώνη.

Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς της 31.12.2010.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 7 παλαιές κοινές μετοχές της Eurobank EFG προς 5 νέες κοινές μετοχές της Alpha Bank, νέας ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ.

Οι κάτοχοι κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank θα διατηρήσουν τον αυτό, όπως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό κοινών μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ.

Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχωνεύσης από τις συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων τραπεζών, οι οποίες θα συγκληθούν άμεσα, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Εκτιμάται ότι η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

SHARE