>Άντλησε 390 εκατ. ευρώ το ελληνικό δημόσιο

>

Το ποσό των 390 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την πώληση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων, με απόδοση 3,975%, στο πλαίσιο δημοπρασίας που έλαβε χώρα την Τρίτη. Ο βαθμός υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στο 6,25.
Σημειώνεται ότι το 30% της έκδοσης αφορά μη ανταγωνιστικές προσφορές.

Σε δηλώσεις του στο Reuters, o επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου σημείωσε πως ξένοι επενδυτές αγόρασαν το μεγαλύτερο μέρος των εντόκων που προσφέρθηκαν σήμερα.
«Οι ξένοι επενδυτές αγόρασαν περίπου το 72%,» ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου.
Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της δημοπρασίας με τα ποσά αποτιμημένα σε ευρώ. Τα μεγέθη στις παρενθέσεις είναι στοιχεία από προηγούμενη δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 20 Ιουλίου.
Έκδοση:                               Έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων
Ωρίμανση:                             24 Δεκεμβρίου 2010
Προσφερόμενο ποσό:             300 εκατ. ευρώ
Υποβληθείσες προσφορές:       1,874 δισ.
Προσφορές που έγιναν δεκτές:  390 εκατ.
Βαθμός υπερκάλυψης:             6,25 (3,85)
Απόδοση:                              3,98% (4,05%)
Τιμή τελευταίας προσφοράς
που έγινε δεκτή:                    99,005 (98,986)                            
Ημερομηνία διακανονισμού:     24 Σεπτεμβρίου 2010
Ιρλανδία: Άντλησε 1,5 δισ. ευρώ από 8ετή και 3ετή ομόλογα

Το συνολικό ποσό των 1,5 δισ. ευρώ άντλησε η Ιρλανδία κατά τη διάρκεια δημοπρασίας που διενεργήθηκε σήμερα Τρίτη. Ειδικότερα, η Ιρλανδία πούλησε ομόλογα ύψους 1 δισ. ευρώ ωρίμανσης 2014 συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η μέση απόδοση τους διαμορφώθηκε στο 4,767% έναντι 3,1% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας ενώ η έκδοση καλύφθηκε 5,1 φορές.
Επίσης, πούλησε ομόλογα ωρίμανσης 2018 συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ με μέση απόδοση 6,023% έναντι 5,09%, ενώ η έκδοση καλύφθηκε 2,9 φορές.

Ισπανία: Πούλησε έντοκα αξίας €7,036 δισ.

Το ποσό των 7,036 δισ. ευρώ άντλησε η Ισπανία από την πώληση εντόκων γραμματίων του δημοσίου 12 και 18 μηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

Το ποσό που πουλήθηκε ξεπερνά ελαφρώς το στόχο του υπουργείου για προσφορά ομολόγων ύψους 6-7 δισ. δολαρίων.
Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της δημοπρασίας, με τα ποσά αποτιμημένα σε ευρώ. Τα μεγέθη στις παρενθέσεις είναι στοιχεία προηγούμενης δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 17 Αυγούστου.
Έκδοση: 12μηνα έντοκα γραμμάτια
Ωρίμανση: 23/9/2011
Υποβληθείσες προσφορές: 9,054 δισ.
Αποδεκτές προσφορές: 5,279 δισ.
Δείκτης κάλυψης: 1,71 (2,47)
Μέση απόδοση: 1,908% (1,836%)
Μέση τιμή: 98,108 (98,178)
Μέγιστη απόδοση: 1.938% (1.899%)
Μικρότερη τιμή: 98,079 (98,116)
Ημερομηνία διακανονισμού: 24/9/2011
Έκδοση: 18μηνα έντοκα γραμμάτια
Ωρίμανση: 17/2/2012
Υποβληθείσες προσφορές: 5,111 δισ.
Αποδεκτές προσφορές: 1,757 δισ.
Δείκτης κάλυψης: 2,91 (3,86)
Μέση απόδοση: 2,146% (2,078%)
Μέση τιμή: 97,031 (96,929)
Μέγιστη απόδοση: 2,190% (2,150%)
Μικρότερη τιμή: 96,972 (96,826)
Ημερομηνία διακανονισμού: 24/9/2011
SHARE