Άλφα Γκρίσιν: Ο Δ. Θυμής νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η Άλφα Γκρίσιν γνωστοποιεί την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριου, για επαγγελματικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίασή του της 03.04.2017, έκανε δεκτή την παραίτηση του κου Παπακωνσταντίνου Δημήτριου και αφού τον ευχαρίστησε για την πολύτιμη συνεισφορά του, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κο Δημήτριο Θυμή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Δημήτριος Θυμής πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. στις 30.06.2019, με την επιφύλαξη της έγκρισης της εκλογής του από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατ’ άρθρον 3§1 του ν.3016/2002

SHARE