Άλφα Γκρίσιν: Ζημιές και αύξηση πωλήσεων το 2016

Στο ποσό των 14.269.683 ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Άλφα Γκρίσιν το 2016 εμφανίζοντας αύξηση 11,23% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2015 που ανήλθαν σε 12.828.613 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης πωλήσεων στον τομέα συστημάτων υποστήριξης κρίσιμων εφαρμογών σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Σημειώνεται ότι η Άλφα Γκρίσιν ΑΕ έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 10.05.2017.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, oι ζημίες προ φόρων ήταν 2.779.741 ευρώ μειωμένες κατά 2,8% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015 οπότε και ανήλθαν σε 2.859.220 ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής η ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 3.950.788 ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα 405.418 ευρώ έναντι ζημιών 68.871 ευρώ το 2015.

Αντιθέτως, τα EBITDA της μητρικής ήταν θετικά σημειώνοντας σημαντική αύξηση στα 273.956 ευρώ έναντι 67.321 ευρώ το 2015.

SHARE