Χ.Α: Διαγράφονται από 26/05 οι μετοχές της Μοχλός

Σε συνέχεια της διαγραφής από την Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από τη Τρίτη 26 Μαΐου 2015, των μετοχών της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες.

• FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» με στάθμιση 24%.

• FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

• FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

• FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά
Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την συνεδρίαση της Τρίτης 26 Μαΐου 2015, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.

SHARE