Χωρίς απόδειξη, λογαριασμός απλήρωτος και με το νόμο

Από τις 12 Ιανουαρίου ισχύει η αγορανομική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να μην πληρώνουν το κόστος – λογαριασμό  των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν εάν δεν πάρουν απόδειξη λιανικής. Πόσοι καταναλωτές θα κάνουν χρήση;

SHARE