Χρηματιστήριο: Οι επενδυτικές προτάσεις της Wood

 

Κορυφαία επιλογή της Wood είναι η Εθνική (με στόχο τα 0,4 ευρώ), από τον τραπεζικό κλάδο, και οι ΟΠΑΠ (στόχος τα 11,6 ευρώ), Jumbo (16,8 ευρώ) και Μυτιληναίος (στα 11 ευρώ ο στόχος)

Η Εθνική Τράπεζα παραμένει κορυφαία επιλογή της Wood από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, λόγω των καλύτερων τάσεων που δείχνει σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, στην κάλυψη των NPEs (περίπου 56%), στην ισχυρότερη ρευστότητα και στα ισχυρά κεφαλαιακά «μαξιλάρια». Σημειώνει όμως και τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων, η οποία βλάπτει τα τρέχοντα κέρδη και ζημίες, όμως θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη επιστροφή σε ομαλοποιημένες επισφάλειες το 2018 και 2019. Ως εκ τούτου, η Woods εκτιμά πως η Εθνική Τράπεζα μπορεί να επιστρέψει σε βιώσιμη κερδοφορία ταχύτερα από τις άλλες ελληνικές τράπεζες.

Με σύσταση buy έχει ο οίκος και την Alpha Bank  (στα 2,50 ευρώ η τιμή-στόχος) ενώ συστάσεις hold έχει για τις Eurobank και Πειραιώς (με στόχους στο 1 ευρώ και 3,5 ευρώ αντίστοιχα)

Η Wood διατηρεί τη θετική της στάση για ποιοτικές, μη τραπεζικές μετοχές με ισχυρούς ισολογισμούς και καλά προφίλ ανάπτυξης. Κορυφαίες επιλογές της είναι οι Jumbo (αξιοπρεπείς πολλαπλασιαστές, ανάπτυξη στη Ρουμανία αλλά και ισχυρή θέση εν μέσω δύσκολων συνθηκών στην αγορά), ΟΠΑΠ (ευκαιρία με τα VLT, μείωση κόστους και απομόχλευση) και Μυτιληναίος (πολύ φθηνή, με μεγάλο discount έναντι των αντίστοιχων εταιρειών). Επίσης, «της αρέσει» η Τιτάν (στόχος στα 27 ευρώ), μετά τις πρόσφατες διορθώσεις στην τιμή της μετοχής, ενώ στο «ραντάρ» της έχει Φουρλή (στόχος τα 6,74 ευρώ) και Σαράντη (14,1 ευρώ).

Η Wood αναβαθμίζει την Coca Cola HBC σε «hold» από «sell» (στόχος οι 26,82 στερλίνες), μετά τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις του α’ εξαμήνου, τη ΔEH σε «buy» από «hold» (στα 2,38 ευρώ ο στόχος) καθώς πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για περαιτέρω πώληση περιουσιακών στοιχείων, ενώ υποβαθμίζει την Folli Follie σε «hold» από «buy» (με στόχο τα 20 ευρώ), λόγω του κατώτερου προφίλ ρίσκου της εταιρείας και της ισχνής δημιουργίας ταμειακών ροών, και τα ΕΛΠΕ σε «hold» από «buy» (στόχος στα 7,55 ευρώ), μετά τις ισχυρές επιδόσεις της μετοχής από την αρχή του έτους.

SHARE