Χρηματιστήριο: Ειδήσεις για Πετρόπουλο και ΤΕΡΝΑ

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

Δευτέρα, 25Μαΐου 2015

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,93 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,10 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN: GRS345503007). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 26 Μαΐου 2015.

Τετάρτη, 15Ιουλίου 2015

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,09 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (ISIN: GRS496003005). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015.
SHARE