Χρηματιστήριο: Αποχαιρετά το ταμπλώ η ΜΕΤΚΑ την Παρασκευή

 

Από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου, παύει η διαπραγμάτευση της μετοχής της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω της απορρόφησης της εταιρείας από την Μυτιληναίος.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σήμερα καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1111692, η με αριθμό πρωτοκόλλου 75634/06.07.2017 απόφαση του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία Μυτιληναίος της εισηγμένης ΜΕΤΚΑ και των μη εισηγμένων -100% θυγατρικών της πρώτης εταιρειών Αλουμίνιον της Ελλάδος, Protergia και Protergia Θερμοηλεκτρικής.

SHARE