Χρηματιστήριο: Αποφάσεις – εγκρίσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

—-Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών 233.748.933 ονομαστικών ομολογιών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (ISIN: GRC406116ΑF5) ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €0,30, που προέκυψαν από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, διάρκειας 9 ετών, σταθερού επιτοκίου 1,00% ετησίως. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η ονομαστική αξία της ομολογίας, ήτοι €0,30, και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016.

 

·           Την παραίτηση της εταιρίας – μέλους «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ορίζεται η Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016.

 

·           Την παραίτηση της εταιρίας – μέλους «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του παράγωγου προϊόντος «ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX 25». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί του παράγωγου προϊόντος ορίστηκε η Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.

 

·           Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

SHARE