Χρηματιστήριο: Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών

 

Σε συνέχεια της μεταφοράς, από την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2014, των μετοχών της εταιρείας«CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες.

 

Αναλυτικά:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» διαγράφονται από το δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «F.G. EUROPE Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 28%.

 

  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» διαγράφονται από το δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «F.G. EUROPE Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 28%.

 

  • FTSE/ X.A. Δείκτης Αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

 

  • FTSE/ X.A. Χημικών

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

 

  • Δείκτη Τιμών Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «F.G. EUROPE Α.Ε.» διαγράφονται από το δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 57%.

 

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας1 Σεπτεμβρίου 2014.

SHARE