Χρηματιστήριο: Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιρειών

 

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιρειών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2013.

– Στο Ιατρικό Αθηνών η συμμετοχή του Γ. Β. Αποστολόπουλου στις 21/8 ανήλθε στο 36,421% από 35,992% προηγουμένως.

-Στην ΕΧΑΕ η συμμετοχή της JP Morgan Asset Management στις 19/8, περιορίστηκε κάτω του 5% από 5% προηγουμένως.

-Στην Κυριακούλης, το ποσοστό της Κυριακούλης Αρετή στο 33,24% από 33,20%.

SHARE