Χαλκόρ: Με ποσοστό 25,16% στην Cenergy

xalkor

Η Χαλκόρ ανακοίνωσε ότι, λόγω της ολοκλήρωσης, στις 14/12/2016, της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ελληνικών εταιρειών «Ελληνικά Καλώδια» και «Σωληνουργείας Κορίνθου» από τη βελγική εταιρεία Cenergy Holdings SA, η Εταιρεία:

(α) δεν κατέχει πλέον μετοχές στην εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια» έναντι 21.431.038 (72,53%) μετοχών που κατείχε στην εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια» πριν από την ολοκλήρωση, στις 14/12/2016, της διασυνοριακής συγχωνεύσεως, κατά τα ανωτέρω και

(β) μετά την ολοκλήρωση, στις 14/12/2016, της διασυνοριακής συγχωνεύσεως, κατά τα ανωτέρω, κατέχει 47.847.092 μετοχές (25,16%) επί συνόλου 190.162.681 μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της βελγικής εταιρείας Cenergy Holdings SA, έναντι μηδενικού αριθμού μετοχών (0%) στην ίδια εταιρεία Cenergy Holdings SA, πριν από την ολοκλήρωση, στις 14/12/2016, της διασυνοριακής συγχωνεύσεως, κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι τα ισάριθμα δικαιώματα ψήφου των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην βελγική εταιρεία Cenergy Holdings SA, δηλαδή 47.847.092 δικαιώματα ψήφου (25,16%) επί συνόλου δικαιωμάτων ψήφου (190.162.681) στη βελγική εταιρεία Cenergy Holdings SA κατέχονται ουσιαστικά από την βελγική εταιρεία Viohalco SA, η οποία είναι μητρική της Εταιρείας.

SHARE