ΧΡΥΣΟΣ: 1662,20 ΔΟΛ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 93,15 ΔΟΛΑΡΙΑ

SHARE