ΧΡΥΣΟΣ: 1646,30 ΔΟΛ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 93,19 ΔΟΛΑΡΙΑ

 

SHARE