ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ – Alpha Bank: Από σήμερα οι μετοχές χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ

Από 13/5/2013, οι μετοχές της Alpha Bank θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 10.388.636.364 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,44.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 17/5/2013 έως και 31/5/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 17/5/2013 έως και 27/5/2013.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 13/5/2013, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (10/5/2013): € 1,36 και €30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,485.

Προσαρμοσμένη τιμή : € 0,485
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (10/5/2013): € 1,36
Ανώτατο όριο +30% : € 1,76
Κατώτατο όριο -30% : € 0,340

SHARE