ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση

Προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί «ξεκάθαρη» υπέρβαση της αξιόλογης περιοχής αντίστασης πέριξ των 975μ που θα σηματοδοτήσει επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης προς τα υψηλά έτους και θα απομακρύνει τους φόβους για διορθωτική κίνηση, αναφέρει η Εμπορική Τράπεζα σε ανάλυση για το ΓΔ.

Την τρέχουσα εβδομάδα, η τεχνική εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε αισθητά, καθώς οι όποιες ανοδικές προσπάθειες επιτάχυνσης της ανοδικής τάσης σε υψηλότερα των 975μ επίπεδα τιμών, προς τα υψηλά έτους, δεν καρποφόρησαν μέχρι τώρα. Μόνον ένα κλείσιμο ήταν σε υψηλότερα επίπεδα (982μ) και αυτό συνοδεύτηκε από ελαφρά μείωση του όγκου των συναλλαγών.

Ο ΓΔ παραμένει σε βραχυχρόνιο ανοδικό κανάλι, το οποίο θα ακυρωθεί αν ο δείκτης υποχωρήσει χαμηλότερα των 966μ (τιμή που καθημερινά θα αυξάνεται λόγω θετικής κλίσης).

Αντιστάσεις : 982μ, 1.007μ, 1.019μ, 1.034μ (χάσμα) και 1.052μ (υψηλό έτους).

Στηρίξεις : 966μ (ενδεχόμενη διάσπασή της θα ακυρώσει το ισχύον ανοδικό σήμα), 957μ, 952μ (χάσμα), 943μ και 929μ (αξιόλογη).

Σε ενδεχόμενη πτωτική διορθωτική κίνηση (με τοπική κορυφή στις 982μ) το ποσοστό 33% (της κίνησης 800μ προς 982μ) προσδιορίζεται στις 932μ.

Τεχνικοί δείκτες : στο σύνολό τους είναι θετικοί αλλά βραχυχρόνια παραμένουν κοντά σε «υπεραγορασμένες» ζώνες τιμών, γεγονός που σε συνδυασμό με την προσέγγιση αξιόλογης αντίστασης, δημιουργεί αμφιβολίες για την δυναμική της ανόδου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Macd , κινείται υψηλότερα από τον κινητό του μέσο όρο και διατηρείται σε θετική περιοχή τιμών. Ο RSI 9 ημερών (κάτω γράφημα) απομακρύνθηκε (οριακά) από τα υπεραγορασμένα επίπεδα.

Ο Momentum 12ημ διατηρείται σε θετική περιοχή τιμών αλλά με καθοδική τροχιά.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ο ΓΔ είναι σε φάση πολύμηνης πλευρικής παλινδρόμησης, με άξονα τιμών τις 950 μονάδες, εκτιμά η Εμπορική.

SHARE