ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Οι 31 εταιρείες που γύρισαν στα κέρδη το 2013

Μέσα στην προηγούμενη χρονιά 31 όμιλοι από αρκετούς κλάδους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανόμενου και του τραπεζικού, «γύρισαν» σε κέρδη από ζημίες.

Εξέλιξη που σε κάθε περίπτωση αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές και ειδικά στην παρούσα συγκυρία όπου διεθνείς αλλά και εγχώριοι επενδυτικοί πόλοι αναζητούν κρυμμένες άξιες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα και αρχής γενομένης από τις τράπεζες το 2013 η Εθνική παρουσίασε καθαρά κέρδη 831 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,131 δις. ευρώ το 2012, η Alpha Bank έδειξε κέρδη 2,922 δις. ευρώ από ζημίες 1,082 δις. ευρώ και η Πειραιώς κέρδη 2,532 δις. ευρώ από ζημίες 513 εκατ. ευρώ στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Όπως σχολιάζει η Beta ΑΧΕΠΕΥ:

Εθνική Τράπεζα: Τα έκτακτα που καταγράφονται στο τέταρτο τρίµηνο περιλαµβάνουν την προσθήκη του αναβαλλόµενου φόρου (864 εκ. ευρώ) το έξοδο για την εθελούσια έξοδο (193 εκ. ευρώ) καθώς και έξοδα αποµειώσεων συµµετοχών και χρεογράφων (140 εκ. ευρώ)

Τράπεζα Πειραιώς: Τo πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου επιβάρυνε τα αποτελέσµατα κατά 102 εκ. ευρώ. Επίσης έκτακτο αρνητικό αποτέλεσµα καταγράφεται και από την συµµετοχή µε 44 εκ. ευρώ στο ταµείο εγγυοδοσίας.

Alpha bank: Από αποµειώσεις η τράπεζα επιβαρύνθηκε κατά 62,5 εκ. ευρώ, η αύξηση της συµµετοχής στο ταµείο εγγυοδοσίας είχε κόστος 28 εκ. ευρώ ενώ από υπάρχει εργοδοτικές αποζηµιώσεις υπάρχει όφελος 32 εκ. ευρώ πιθανόν λόγω κάποιας αντιστροφής πρόβλεψης.

Επίσης turn around όσων αφορά την κερδοφορία τους παρουσιάζουν οι:

Βαλκάν Ακινήτων: Κέρδη 17,5 εκατ. ευρώ από ζημίες 925 χιλ. ευρώ με την επισήμανση πως πρόσκειται για ειδική περίπτωση.

Eurobank Properties: Κέρδη 2,73 εκατ. ευρώ από ζημίες 28,060 εκατ. ευρώ

MIG REAL ESTATE: Κέρδη 196 χιλ. ευρώ από ζημίες 9,967 εκατ. ευρώ

Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη 385 χιλ. ευρώ από ζημίες 893 χιλ. ευρώ

HOL: Κέρδη 1,382 εκατ. ευρώ από ζημίες 15,84 εκατ. ευρώ

Cyclon: Κέρδη 357 χιλ. ευρώ από ζημίες 766 χιλ. ευρώ

Aegean: Κέρδη 66,33 εκατ. ευρώ από ζημίες 10,5 εκατ. ευρώ

Q&R: Κέρδη 296 χιλ. ευρώ από 953 χιλ. ευρώ

Αττικές Εκδόσεις: Κέρδη 859 χιλ. ευρώ από ζημίες 230 χιλ. ευρώ

Klleeman: Κέρδη 884 χιλ. ευρώ από ζημίες 230 χιλ. ευρώ

Γενική Εμπορίου: Κέρδη 619 χιλ. ευρώ από ζημίες 143 χιλ. ευρώ

ΕΛΤΡΑΚ: Κέρδη 766 χιλ. ευρώ από ζημίες 2,13 εκατ. ευρώ

Medicom: Κέρδη 93 χιλ. ευρώ από ζημίες 529 χιλ. ευρώ

Νάκας: Κέρδη 118 χιλ. ευρώ από ζημίες 208 χιλ. ευρώ

CPI: Κέρδη 72 χιλ. ευρώ από ζημίες 446 χιλ. ευρώ

Microland: Κέρδη 16 χιλ. ευρώ από ζημίες 3,6 εκατ. ευρώ

Ιονική Ξενοδοχειακή: Κέρδη 755 χιλ. ευρώ από ζημίες 4,055 εκατ. ευρώ

Λάμψα: Κέρδη 3.281 εκατ. ευρώ από ζημίες 4,2 εκατ. ευρώ

Βαρβαρέσος: Κέρδη 9,48 εκατ. ευρώ από ζημίες 4,33 εκατ. ευρώ

ΕΛΒΕ: Κέρδη 42 χιλ. ευρώ από ζημίες 168 χιλ. ευρώ

Δομική Κρήτης: Κόρδα 120 χιλ. ευρώ από ζημίες 6,7 εκατ. ευρώ

Τσουκαρίδης: Κέρδη 764 χιλ. ευρώ από ζημίες 910 χιλ. ευρώ

Πετρόπουλος: Κέρδη 613 χιλ. ευρώ από ζημίες 5,6 εκατ. ευρώ

DIVERSA: Κέρδη 16 χιλ. ευρώ από ζημίες 67 χιλ. ευρώ (εξάμηνο)

ENTERSOFT: Κέρδη 545 χιλ. ευρώ από ζημίες 67 χιλ. ευρώ

EUROXX: Κέρδη 311 χιλ. ευρώ από ζημίες 199 χιλ. ευρώ

Meditera: Κέρδη 133 χιλ. ευρώ από ζημίες 339 χιλ. ευρώ

SHARE