ΧΑ: Συνεργασία με το ρουμανικό χρηματιστήριο

Στις 6 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την έναρξη συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια και του Χρηματιστηρίου του Sibiu Ρουμανίας Sibiu Stock Exchange (SΙΒΕΧ).

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος στελέχη και των δύο Χρηματιστηρίων και την παρακολούθησαν εκπρόσωποι Μελών και συμμετεχόντων της Αγοράς από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Κατά την εκδήλωση, παρουσιάστηκαν από τις δύο πλευρές οι πτυχές της συνεργασίας και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτήν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης συνέντευξη τύπου με εκπροσώπους του Ρουμάνικου Τύπου. Την εκδήλωση τίμησε με τη παρουσία της η κα Ευφροσύνη Μητά, Σύμβουλος Α’ του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία απήυθυνε και σύντομο χαιρετισμό.

Σε συνέχεια της παραπάνω εκδήλωσης πραγματοποιούνται χθες στην Αθήνα και σήμερα στην Κύπρο παρουσιάσεις από την κα Cristina Munteanu, Γενική Διευθύντρια Sibex Depository και τον κ. Adrian Ciudin, Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο του SIBEX προς τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, προκειμένου να ενημερωθούν για το Μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών του SIBEX και τις δυνατότητες που υπάρχουν για νέες επενδυτικές ευκαιρίες και επιχειρηματικές δράσεις.

Σημειώνεται ότι στις 5 Φεβρουαρίου είχε πραγματοποιηθεί εκδήλωση εδώ, με την ευκαιρία της υπογραφής των Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων της Ρουμανίας – Sibiu Stock Exchange (SΙΒΕΧ) όπου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του SΙΒΕΧ κ. Ovidiu Galatanu, κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης, χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι».

Οι συμβάσεις συνεργασίας που υπεγράφησαν εκείνη τη μέρα μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων ολοκλήρωσαν την αρχική συμφωνία τους για παροχή από τον Όμιλο ΕΧΑΕ τεχνολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκκαθάρισης στην Αγορά παραγώγων του SIBEX στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με τον Κανονισμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Η συνεργασία μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες των δύο αγορών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους με την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που θα παρέχει, ένα ομοιογενές τεχνολογικό και κανονιστικό περιβάλλον λειτουργίας των δύο Ομίλων.

SHARE