ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Ποιές εισηγμένες έδωσαν μερίσματα στους μετόχους τους

Δείτε ποιες μετοχές ξεχώρισαν κατά την περίοδο της κρίσης για τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου που απέδωσαν στους κατόχους τους.

Ο Πίνακας απεικονίζει τα αθροιστικά ποσά μερισμάτων (προ της φορολογίας) και επιστροφών κεφαλαίων που δόθηκαν την τελευταία εξαετία από είκοσι δύο εισηγμένες. Στην προτελευταία στήλη αναγράφεται το συνολικό ποσό της εξαετίας και στην τελευταία το ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής.

Χ.Α.: Μερίσματα-επιστροφές κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών (ποσά σε ευρώ)

Εταιρία

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Σύνολο τιμή Ποσοστό
ΟΠΑΠ

0,57

0,72

1,54

1,75

2,2

1,74

8,52

7,21

118,2%

Trastor

0,1

0,1

0,1

0,11

0,13

0,13

0,67

0,76

88,2%

Autohellas

0,21

0,15

0

0,12

0,12

1,48

2,08

2,92

71,2%

Newsphone

0,014

0,014

0,03

0,041

0,041

0,06

0,2

0,3

66,7%

ΓΕΚΕ

0,29

1,61

0

0,58

0,81

0,8

4,09

6,7

61,0%

Motor Oil

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

1,2

3,9

7,28

53,6%

EΥΠΡΟ

0

0,4

0,53

0,55

0,63

1,48

3,59

7,13

50,4%

Κανάκης

0,1

0,08

0,16

0,18

0,08

0,1

0,7

1,59

44,0%

ΕΛΠΕ

0,15

0,45

0,45

0,45

0,45

0,5

2,45

7,24

33,8%

ΕΧΑΕ

0,12

0,19

0,25

0,22

0,45

0,75

1,98

5,9

33,6%

Ευρωπαϊκή Πίστη

0,1

0,05

0,04

0,04

0

0,0727

0,3027

1,12

27,0%

ΜΕΤΚΑ

0,25

0,75

0,48

0,2

0,4

0,5

2,58

10,29

25,1%

Καρέλιας

8,52

7,6

6,329

4,48

6,5

2,52

35,949

200

18,0%

ΚΡΙ ΚΡΙ

0,06

0,05

0

0,12

0,054

0,0462

0,3302

1,89

17,5%

Πλαίσιο

0,12

0,08

0,05

0,12

0,12

0,3

0,79

5

15,8%

ΕΥΑΘ

0,162

0,188

0,114

0,133

0,14

0,12

0,857

5,6

15,3%

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

0,09

0,0611

0,0403

0,067

0,067

0,055

0,3804

2,86

13,3%

Ικτίνος

0,025

0,02

0,05

0,02

0,04

0,04

0,195

1,5

13,0%

ΕΥΔΑΠ

0,15

0,17

0,04

0,02

0,13

0,14

0,65

5,9

11,0%

Πλαστικά Θράκης

0,046

0

0,036

0,033

0

0,022

0,137

1,29

10,6%

Πλαστικά Κρήτης

0,09

0,07

0,07

0,078

0,06

0,07

0,438

4,77

9,2%

ΟΛΘ

0,6

0,4

0,21

0,15

0,18

0,46

2

24,3

8,2%

Η αναφορά των παραπάνω επιχειρήσεων είναι ενδεικτική καθώς υπάρχουν και άλλες εισηγμένες που τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν να μοιράζουν ρευστότητα στους μετόχους τους (είτε κάθε χρόνο, είτε ανά διαστήματα), όπως η Coca Cola Hellenic, η εταιρία πληροφορικής MLS, το ΙΑΣΩ, η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, η ΔΕΗ, ο ΟΛΠ, η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας κ.ά.

Πηγή: Euro2day

SHARE