ΧΑ: Οι αλλαγές στον κανονισμό για τράπεζες – warrants

xrhmatΑλλαγές προωθούνται στον κανονισμό του Χρηματιστηρίου με στόχο να ενσωματωθούν “ομαλά” τα warrants των τραπεζών αλλά και να ανταποκριθεί επιτυχώς η εγχώρια αγορά στα νέα δεδομένα.

Αναλυτικότερα:

1.Αλλαγές στην αγορά λόγω warrants

Δημιουργία αγοράς για τα warrants σε συμμόρφωση με το νόμο που λέει ότι τα συγκεκριμένα “δικαιώματα” πρέπει να διαπραγματεύονται στο ΧΑ

2. Τροποποίηση αλγορίθμου κλεισίματος

Οταν μια μετοχή δεν κάνει στο auction μια σηματική πράξη συγκριτικά με την κεφαλαιοποίησή της, τότε η τιμή κλεισίματος θα πηγαίνει πιο «πίσω». Δηλαδή αν η μετοχή δεν έχει κάνει συγκεκριμένη αξία συναλλαγών, δεν θα αλλάζει η τιμή κλεισίματός της.

3. Ποσοστό που πρέπει να έχει κάποιος μέτοχος για να αφαιρείται από την διασπορά

Με βάση το τρέχον πλαίσιο είναι στο 2% ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι 5%. Αυτό που τώρα προτείνεται με ευκαιρία και την Coca Cola (της οποίας η διασπορά θα μετράται στο Λονδίνο, οπότε πρέπει και το ΧΑ να κινηθεί αναλόγως) είναι το ποσοστό να πάει στο 5%.

4. Μειώνεται ο αριθμός φυσικών & νομικών προσώπων για εισαγωγή

Ο τρέχον κανονισμός απαιτούσε 2.000 πρόσωπα να κατέχουν μετοχές μιας εταιρίας κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ και τώρα θα μειωθεί στα 300. Πολλά μέλη πρότειναν να απαλειφθεί εντελώς αυτό το κριτήριο γιατί δεν ισχύει πουθενά αλλού στην Ευρώπη.

5. Εξαιρούνται από τους κανόνες της διασποράς οι μετοχές του ΤΧΣ

Με βάση παλαιότερη (περίπου πριν 6 μήνες) τροποποίηση των κανονισμών FTSE εξαιρούνται οι μετοχές του ΤΧΣ στον υπολογισμό της διασποράς για τους δείκτες. Οι FTSE το είχαν εφαρμόσει και στο Λονδίνο λόγω RBS.

Ουσιαστικά με τόσους επενδυτές που έχουν οι τράπεζες στην Ελλάδα (π.χ. 250.000 η Εθνική) δεν τίθεται θέμα ρευστότητας, υποστηρίζουν οι αρχές. Εάν έμπαιναν στη χαμηλή διασπορά οι τράπεζες θα ήταν σαν να τιμωρούνταν οι μέτοχοι τους.

SHARE