ΧΑ: Δεκτή η αίτηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για εισαγωγή – Αποφάσεις για Μυτιληναίο, Σαράντη

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΧΑΕ

H Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου κατά την σημερινή της συνεδρίαση:

  • Αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό τη διαλυτική αίρεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της νεοσύστατης εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης εταιρικής πράξης, σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί με ανακοίνωσή της.

  • Ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 300.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη.

Επίσης,

  • ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 19/06/2017.
SHARE