Φ. Καραβίας – Eurobank: Στήριξη στις ΜμΕ για τόνωση της ανάπτυξης, μείωσης της ανεργίας

karaviasΤην ισχυρή επιθυμία της Eurobank να συμβάλει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας. 

«Επιθυμούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ, η οποία βοηθά την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την πρόκληση της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσα από τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους που αναζητούν εργασία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβίας κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης, σημειώνοντας παράλληλα πως η συνεργασία των δύο πλευρών είναι μακροχρόνια και μέσω αυτής, η Eurobank έχει διοχετεύσει κεφάλαια, ύψους 840 εκατ. ευρώ, σε περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις.

«Ο ρόλος της ΕΤΕπ υπήρξε καθοριστικός για τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων χρηματοδότησης των ελληνικών ΜΜΕ σε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και έως ότου αποκατασταθούν οι συνθήκες ρευστότητας στην Ελλάδα και ανακτήσουν οι ελληνικές τράπεζες πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα αγγίζει δύο κρίσιμα ζητήματα στην παρούσα συγκυρία.

Πρώτον, η διασφάλιση χρηματοδότησης με εύλογο κόστος για τις ελληνικές ΜΜΕ, για το διάστημα που διατηρείται η στενότητα ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι καίριας σημασίας για τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν τη θέση τους στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, ελαχιστοποιώντας το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν καθώς οι ανταγωνιστές τους αξιοποιούν το ιστορικά χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων.

Η σμίκρυνση της διαφοράς στο επιτοκιακό κόστος και η ελάφρυνση του κόστους από τον κίνδυνο χώρας έχει ιδιαίτερο βάρος για τις νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και για επιχειρήσεις με μακρά δραστηριότητα ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την έδρα τους στην Ελλάδα και να συμβάλουν στην ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης της χώρας, που έχει πληγεί βαριά από την παρατεταμένη πτώση των επενδύσεων.

Δεύτερον, η παρούσα συμφωνία στοχεύει συγκεκριμένα στην στήριξη επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας για νέους.

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα ξεπερνά σταθερά το 50% τους τελευταίους 18 μήνες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.
Το ποσοστό αυτό είναι καταστροφικό όχι μόνον επειδή υποβιβάζει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά και επειδή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κοινωνική άποψη.

Επομένως, η διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων στοχευμένα σε επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ευκαιρίες απασχόλησης νέων εργαζομένων είναι εξαιρετικής σημασίας αφενός για την ενίσχυση της ανάπτυξης σε βάθος χρόνου και αφετέρου για την εκπλήρωση μιας ηθικής υποχρέωσης προς τις νεώτερες γενιές που αισθάνονται ότι οι προοπτικές τους έχουν υπονομευθεί από την παρατεταμένη ύφεση», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο της σύμβασης συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που υπεγράφη σήμερα 22 Δεκεμβρίου, η ΕΤΕπ με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα στηρίξουν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα εν λόγω κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από τις εγχώριες τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

SHARE