Φωτοβολταικό – γίγας στη Μεγαλόπολη – Το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές των…κυνηγών

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ΄ αριθμ. 1226/2014 απόφασή του, επέτρεψε την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας σε έκταση 1600 στρεμμάτων.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο  ύστερα από προσφυγή της    Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος,  και κατοίκου της Μεγαλόπολης.

Με την προσφυγή τους  διεκδικούσαν  να ακυρωθεί η απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  στη θέση Μεγάλες Λάκκες του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ωστόσο, οι ανώτατοι  δικαστές έκριναν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του επίμαχου σταθμού δεν θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά ούτε και στην αναπαραγωγή και διαβίωση των θηραμάτων της περιοχής.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργήσει σε απόσταση 700 μέτρων από τη Μεγαλόπολη (εκτός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Μεγαλόπολης) και κοντά στο ορυχείο λιγνίτη της περιοχής και θα έχει 225.264 φωτοβολταϊκά πλαίσια, βάσεις στήριξης, ένα οικίσκο 100 τ.μ., εσωτερικούς δρόμους, κ.λπ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην επίμαχη έκταση προβλέπεται η φύτευση 750 στρεμμάτων περιμετρικά του φωτοβολταϊκού πάρκου, η δενδροφύτευση 1.350 στρεμμάτων κοντά στο λιγνιτωρυχείο και η κατασκευή δύο λιμνών και περιμετρικά τους, σε έκταση 25 στρεμμάτων, η δημιουργία χώρου πρασίνου προκειμένου να δημιουργηθεί στο μέλλον υδροβιότοπος.

 

SHARE