ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: Πρός νέες μειώσεις τιμολογίων – Ρυθμίσεις για τα δάνεια των επιχειρηματιών

Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει  νομοσχέδιο που προβλέπει νέες περικοπές στις “αποδόσεις”των φωτοβολταϊκών γα τους επιχειρηματίες του χώρου.

Οι νέες περικοπές δεν θα είναι οριζόντιες, αλλά θα κλιμακώνονται ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής των μονάδων, καθώς όσο πιο παλαιές, τόσο και πιο ακριβές είναι. Έτσι θα είναι πολύ μικρότερες στις μονάδες προ του 2009 και θα αυξάνουν όσο πλησιάζουν στο 2013.

Επίσης εξετάζεται το μέτρο να συνδυαστεί με αύξηση του χρόνου αποπληρωμής των τραπεζικών δανείων που έχουν συνάψει οι εταιρείες ώστε να μειωθούν οι δόσεις (υπολογίζονται σε περίπου 2 δισ. ευρώ), με ταυτόχρονη παράταση και του συμβατικού χρόνου ισχύος των τιμών.

SHARE