ΦΠΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ: Οδηγίες υποβολής

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ αλλά και για τη μεταχείριση που θα έχουν οι φορολογούμενοι ανάλογα με το αποτέλεσμα, περιλαμβάνει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα φορολογικών εσόδων Χ. Θεοχάρη.

Η παροχή των οδηγιών κρίνεται απαραίτητη καθώς, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο , η εφαρμογή της αποσυσχέτισης της υποβολής της δήλωσης από την καταβολή του φόρου από 1.1.2014 έχει ως αποτέλεσμα την οριστικοποίηση της δήλωσης κατά την υποβολή της, με συνέπεια ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα διαγραφής της αρχικής δήλωσης έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής της και απαιτείται σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται σε αυτή, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).

Η εγκύκλιος εμπεριέχει παραδείγματα που καλύπτουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Δηλαδή, με την τροποποιητική να προκύπτει αύξηση του ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί, να προκύπτει μείωση του ΦΠΑ, η δήλωση από χρεωστική να μετατρέπεται σε πιστωτική ή και το ανάποδο, να μετατρέπεται από πιστωτική σε χρεωστική.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, όλοι οι φορολογούμενοι που έως την έκδοση της εγκυκλίου (14/04/2014) έχουν υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις από 1.1.2014 θα ενημερωθούν από την υπηρεσία TAXISnet, για:

  • το οφειλόμενο ποσό της φορολογικής περιόδου για την οποία έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση
  • τη βεβαίωση ή τις βεβαιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας υποβληθείσας τροποποιητικής δήλωσης.
  • την έκδοση φύλλου έκπτωσης για τη διαγραφή του βεβαιωθέντος με βάση την αρχική δήλωση, ή τις ενδεχόμενες επόμενες τροποποιητικές δηλώσεις, το οποίο τελικά δεν οφείλεται.

Στην εφαρμογή της «προσωποποιημένης πληροφόρησης» θα εμφανίζεται το τελικό οφειλόμενο ποσό.

SHARE