ΦΠΑ: Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 από τον ΦΠΑ προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το μέτρο είναι προαιρετικό και αφορά 415.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή για να απαλλαγεί κάποια επιχείρηση ή επιτηδευματίας από τον ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια εφορία. Με τη σχετική διάταξη μειώνεται το διοικητικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη φορολογική διοίκηση, ενώ περαιτέρω διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις καθώς δεν θα υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ στις πράξεις που πραγματοποιούν.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

-Απαλλάσσονται από τον υποχρέωση δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση είχαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας μέχρι 10.000 ευρώ.

-Δεν απαλλάσσονται ακόμα και αν έχουν ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ: οι αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας και η παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου.

-Οσοι επιλέξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην περίπτωση που σε μία διαχειριστική χρήση υπερβούν το ποσό των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ είναι η υποβολή αίτησης στο τμήμα Μητρώου.

Η απαλλαγή υποβολής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ καθώς και 4 ακόμα ρυθμίσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα (κατάργηση ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, διαγραφή των ανενεργών υποκείμενων σε ΦΠΑ προσώπων από το μητρώο ΦΠΑ, απλοποίηση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και κατάργηση της απαίτησης υποβολής χωριστής αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ) θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, σε μείωση του κόστους των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις κατά περίπου 430 εκατ. ευρώ.

Ποιοι κερδίζουν

Μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν θα χρεώνουν ΦΠΑ, αποφεύγουν όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σχετικά με την είσπραξη του φόρου, δηλαδή την εγγραφή, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, την τιμολόγηση, την υποβολή δηλώσεων, εμβάσματα κλπ.

Ποιοι χάνουν

Παρόλα αυτά, από ένα τέτοιο μέτρο πολλοί μικρομεσαίοι και επαγγελματίες θα έβγαιναν χαμένοι, επειδή χάνουν το «προνόμιο» να … τζιράρουν ή να συμψηφίζουν τον Φπα που έβαλαν στο ταμείο τους με τον ΦΠΑ που πλήρωσαν σε άλλους επαγγελματίες και προμηθευτές.

Με βάση στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, 207.000 φορολογούμενοι που είχαν ζημιές ή μηδενικό τζίρο, αντί να αποδώσουν 38,1 εκατ. ευρώ ΦΠΑ είχαν «πίστωση»  ή επιστροφή ΦΠΑ 150,44 εκατ. ευρώ. Μόνον από αυτούς, το δημόσιο χάνει 112,3 εκατ. ευρώ το χρόνο και πάνω από 200 εκατομμύρια συνολικά, μαζί με τους 208.570 φορολογούμενους που είχαν τζίρο από 1 εως 10.000 ευρώ και ενώ έπρεπε να αποδώσουν ΦΠΑ 235 εκατ. ευρώ τελικά πήραν πίσω 324,26 εκατ. ευρώ –δηλαδή το δημόσιο έχασε άλλα 89 εκατ. ευρώ.

SHARE