ΦΠΑ-ΑΓΡΟΤΕΣ: Επιστροφή σε 90 ημέρες – Η απόφαση

 

Επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος το αργότερο εντός 90 ημερών προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαϊδου.

Με την απόφαση επισπεύδεται ο χρόνος καταβολής των επιστροφών ΦΠΑ σε όσους αγρότες είναι ειλικρινείς και συνεπείς στις φορολογικές αρχές ενώ παράλληλα καθιερώνονται αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται εικονικά ή πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία προκειμένου να εισπραχθούν παράνομα μεγάλα ποσά επιστροφών αλλά και να διευκολυνθούν υπερτιμολογήσεις από την πλευρά των εμπόρων ώστε να νομιμοποιηθούν πράξεις αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με την απόφαση της κας Σαββαϊδου, η επιστροφή του ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, ακόμη κι αν απαιτείται να διενεργηθεί έλεγχος. Σήμερα η καταβολή της επιστροφής μπορεί να διενεργηθεί μετά από 6 ή και περισσότερους μήνες. Επίσης, με την απόφαση της κας Σαββαϊδου προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από διασταυρώσεις στοιχείων για να εξακριβωθεί το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων των δικαιούχων, προκύπτουν διαφορές στα επιστρεπτέα ποσά ΦΠΑ χαμηλότερες των 100 ευρώ, τα ποσά των επιστροφών θα πρέπει να καταβάλλόνται αμέσως χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Όμως στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο αγρότης έχει αποδεχθεί εικονικά ή πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία με σκοπό να εισπράξει παράνομα επιστροφή ΦΠΑ αλλά και να εξυπηρετήσει για άλλους παράνομους σκοπούς τον εμφανιζόμενο ως αγοραστή των προϊόντων του (υπερτιμολόγηση με σκοπό τη διευκόλυνση πράξεων λιανικής πώλησης σε εξωφρενικά υψηλές τιμές), η αίτηση του παραβάτη θα διαβιβάζεται στην αρμόδια ΔΟΥ για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στο σύνολο των φορολογικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η επιστροφή του ΦΠΑ που αναλογεί στα μη εικονικά, μη πλαστά ή μη νοθευμένα παραστατικά δεν θα πραγματοποιείται/

SHARE