ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Πως θα υποβάλετε σωστά το Ε9 – Πλήρης οδηγός

Ε9

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, δηλαδή το γνωστό έντυπο Ε9. Η διαδικασία θα γίνει μέσω του Taxisnet και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Το Ε9 όπως αναφέρει και η Ημερησία θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να επιβληθεί το 2014.

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2013 έχει:

  • Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
  • Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
  • Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2012) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2012 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Οι πέντε συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ε9

1. Πότε είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω Ε9;

  • Εάν έχω αποκτήσει ακίνητο μέσα στο 2012 με αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση.
  • Εάν στα ακίνητα που έχω την 1η Ιανουαρίου 2013 έγινε οποιαδήποτε μεταβολή (π.χ. αλλαγή δικαιώματος από επικαρπία σε πλήρη κυριότητα) μέσα στο 2012 και τα έχω δηλώσει στο Ε9 προηγούμενων ετών.
  • Εάν έγινε μεταβολή στην οικογενειακή κατάστασή μου (γάμος, διαζύγιο, παιδί που δεν είναι πλέον προστατευόμενο μέλος και θα υποβάλει δική του δήλωση και Ε9, θάνατος του υπόχρεου, οπότε για λογαριασμό του θα υποβάλουν οι κληρονόμοι κ.λπ.).
  • Εάν είμαι οικοπεδούχος και εργολάβος και έχω υποχρέωση υποβολής.

Εάν οι μεταβολές αφορούν μόνο την οικογενειακή κατάσταση και όχι τα ακίνητα, συμπληρώνεται μόνο η πρώτη σελίδα του Ε9.

2. Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Ε9;

  • Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2012 δεν υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 στο όνομα του αποβιώσαντος εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ.
  • Νομικά πρόσωπα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν απαιτείται να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

3. Πού και πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9;

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

4. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;

Ναι. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό Ε9.

5. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2012 υποχρεούνται οι σύζυγοι να υποβάλουν κοινό Ε9;

Ο υπόχρεος-σύζυγος πρέπει να υποβάλει Ε9 και το 2013 εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών.

Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα των συζύγων εντός του 2012, όπου έγινε ο γάμος, στο Ε9 δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και όχι ο αύξων αριθμός.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

SHARE