ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Οι τροπολογίες για εισοδήματα κάτω των 5.000 ευρώ, τα Ακίνητα και τον ΦΠΑ

 

Με τροπολογίες έκλεισε τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που είχαν προκύψει για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και τον ΦΠΑ το υπουργείο Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά υπήρχε πρόβλημα με άνεργους, μικροκαταθέτες και γενικά όσους είχαν εισοδήματα μικρότερα των 5.000 ευρώ το χρόνο, καθώς θα μπορούσαν να φορολογηθούν με τεκμήρια διαβίωσης.

Η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών ορίζει πλέον ότι όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογούμενων δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό εισόδημα τους δεν είναι πάνω από 9.500 ευρώ και δεν εμπίπτουν στη φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων ή των ελευθέρων επαγγελματιών τότε υπάγονται στην φορολογία των μισθωτών και των συνταξιούχων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πλέον καλύπτονται από το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ που ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Τι θα ισχύσει για τα ακίνητα

Για εκείνους τους φορολογούμενους που έχουν κληρονομήσει ακίνητα αλλά δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους φόρους κληρονομίας και μπορούν να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία δίνεται η δυνατότητα να μεταβιβάσουν τα ακίνητα στο Δημόσιο. Η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει βέβαια ότι το ακίνητο θα πρέπει να είναι εντός σχεδίου, αξιόλογο και «καθαρό», δηλαδή να μην υπάρχει αγωγή, υποθήκη κλ.π. Σε αυτή την περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να κάνει μία αίτηση και να δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να καταβάλλει μετρητά και να το αποδώσει στο Δημόσιο. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ότι δεν θα δίνεται στον οφειλέτη η διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου και του φόρου κληρονομίας που οφείλει.

Πληρωμή ΦΠΑ μόνο μετά την είσπραξη

Αλλαγές έρχονται και στον ΦΠΑ, όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς προκειμένου να δοθεί «ανάσα» στις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπει ότι πλέον εάν κάποιος δεν πληρώνεται τον ΦΠΑ δεν έχει την υποχρέωση να τον αποδώσει.

Στο ειδικό καθεστώς μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά επιχειρήσεις και ελεύθερη επαγγελματίες που δεν έχουν τζίρο μεγαλύτερο από 500.000 ευρώ το χρόνο. Η σχετική αίτηση θα γίνεται στην αρμόδια εφορία και θα ισχύει υποχρεωτικά για έναν χρόνο από την επόμενη φορολογική περίοδο.

Έτσι για όσους ενταχθούν στο καθεστώς ισχύει ότι:

• Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής ή μέρους αυτής που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.

• Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Οι υποκείμενοι στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν το φόρο
που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.

Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:

• Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28.

• Εισαγωγές αγαθών

• Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

• Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.

• Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

• Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

Ποιοι εξαιρούνται

Στο νέο ειδικό καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Επίσης δεν μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς υποκείμενος στο φόρο πριν από την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς του…

SHARE